Liên hệ tư vấn đăng ký và ký hợp đồng tận nhà miễn phí:
Trung tâm kinh doanh FPT telecom
Địa chỉ:  1015 Phan Văn Trị, P.7
Website: lapmangfpt.vn